Проучете нашия последен каталог на курсове, за да видите пълния списък на най-популярни ни курсове. Ако не откривате това, което търсите, свържете се с нас и заедно с нашите консултанти ние ще разработим програма, удовлетворява  вашите специфични нужди.

*Всички обучения, свързани с продукти на AXELOS се продават само със съответния официален изпит от PeopleCert.

PRINCE2 Agile
PRINCE2 Agile

ITIL® and PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвани с разрешение на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited използвана с разрешение на AXELOS Limited. Всички права запазени.

25+ Лектори практикуващи своето портфолио в реална работна среда

25+ години опит в сферата образованието и обученията

25+ Индивидуални курсове за собствените ви нужди