Проучете нашия последен каталог на курсове, за да видите пълния списък на най-популярни ни курсове. Ако не откривате това, което търсите, свържете се с нас и заедно с нашите консултанти ние ще разработим програма, удовлетворява  вашите специфични нужди.

LeadershipAdvanced Leadership Skills and Emotional Intelligence3

Портфолио Курс Дни
ITIL® ITIL® 4 Foundation 3
ITIL® 4 Managing Professional Transition Module 3
ITIL® 4 Specialist – Create, Deliver & Support (CDS) 3
ITIL® 4 Specialist – Drive Stakeholder Value 3
ITIL® 4 Specialist – High Velocity IT 3
ITIL® 4 Strategist – Direct, Plan & Improve 3
ITIL® 4 Leader – Digital & IT Strategy 3
ITIL® 4 Specialist Sustainability in Digital & IT 3
ITIL® 4 Specialist Acquiring & Managing Cloud Services 3
PRINCE2® PRINCE2® Foundation 3
PRINCE2® Practitioner 2
PRINCE2 Agile® PRINCE2 Agile® Foundation 3
PRINCE2 Agile® Practitioner 2
PMP Project Management Fundamentals 3
PMP Exam Preparation 5
Data Science PeopleCert Data Science: Foundation 3
PeopleCert Data Science: Data Analyst 3
Leadership Advanced Leadership Skills and Emotional Intelligence 3
Leadership Skills for Non-Managers 3
Leadership Skills for Managers 3
Soft Skills Communicating Strategically 2
Negotiation Skills 2
The practical course of action on how to influence others 1
The famous presentation skill – broken down 2
Survive the challenging conversations 1
Sharp your political game in your company 1
Business Analysis (BA)
Principles of Business Analysis 3
Agile Business Analysis 3
Agile Trainings
PeopleCert SCRUM Master I 2
PeopleCert SCRUM Master II 2
Agile Scrum Master: A Practical Approach 2
Business Agility 2
Effective and Efficient Teams with Scrum 2
Agile Transformations – Keys to leading successful change 2
Product Ownership with Scrum 2
Agile Team Facilitation 1
Lean Six Sigma
Lean Six Sigma Green Belt 4

*Всички обучения, свързани с продукти на AXELOS се продават само със съответния официален изпит от PeopleCert.

PRINCE2 Agile
PRINCE2 Agile

ITIL® and PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвани с разрешение на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited използвана с разрешение на AXELOS Limited. Всички права запазени.

25+ Лектори практикуващи своето портфолио в реална работна среда

25+ години опит в сферата образованието и обученията

25+ Индивидуални курсове за собствените ви нужди