Проучете нашия последен каталог на курсове, за да видите пълния списък на най-популярни ни курсове. Ако не откривате това, което търсите, свържете се с нас и заедно с нашите консултанти ние ще разработим програма, удовлетворява  вашите специфични нужди.

Портфолио Курс Дни
ITIL® ITIL® 4 Foundation 3
  ITIL® 4 Managing Professional Transition Module 3
  ITIL® 4 Specialist – Create, Deliver & Support (CDS) 3
  ITIL® 4 Specialist – Drive Stakeholder Value 3
  ITIL® 4 Specialist – High Velocity IT 3
  ITIL® 4 Strategist – Direct, Plan & Improve 3
  ITIL® 4 Leader – Digital & IT Strategy 3
  ITIL® 4 Specialist Sustainability in Digital & IT 3
  ITIL® 4 Specialist Acquiring & Managing Cloud Services 3
PRINCE2® PRINCE2® Foundation 3
  PRINCE2® Practitioner 2
PRINCE2 Agile® PRINCE2 Agile® Foundation 3
  PRINCE2 Agile® Practitioner 2
Project Management Project Management Fundamentals 3
  PMP Exam Preparation 5
  Risk Management 1
Data Science PeopleCert Data Science: Foundation 3
  PeopleCert Data Science: Data Analyst 3
Leadership Advanced Leadership Skills and Emotional Intelligence 3
  Leadership Skills for Non-Managers 3
  Leadership Skills for Managers 3
Soft Skills    
  Advanced Communication Skills 1
  Business Communication Skills 1
  Communication in Diverse Teams 1
  Conflict Management 1
  Critical Thinking/Thinking with critical insight 1
  Customer Orientation 1
  Effective Listening 1
  Effective team work 1
  Emotional intelligence 1
  Facilitation Skills 1
  Giving and receiving feedback 1
  Intercultural communication 1
  Leading change (change management) 1
  Motivation and Building effective teams 1
  Negotiation Skills 1
  Presentation Skills 1
  Right Decisions under pressure 1
  Storytelling through Presentations – Effective Presentations 1
  Stress management 1
  Structured Problem Solving 1
  Time management & prioritization 1
  Train the trainer 1
  Leading with Emotional Intelligence 1
  Presenting to the Senior Executives 1
  Managing without authority 1
  Remote Work Foundations 1
  Building a High-Performance Team 1
Business Analysis (BA)    
  Principles of Business Analysis 3
  Agile Business Analysis 3
Agile Trainings    
  PeopleCert SCRUM Master I 2
  PeopleCert SCRUM Master II 2
  Agile Scrum Master: A Practical Approach 2
  Business Agility 2
  Effective and Efficient Teams with Scrum 2
  Agile Transformations – Keys to leading successful change 2
  Product Ownership with Scrum 2
  Agile Team Facilitation 1
AI    
  Microsoft Copilot: practical use cases 1/2

*Всички обучения, свързани с продукти на AXELOS се продават само със съответния официален изпит от PeopleCert.

PRINCE2 Agile
PRINCE2 Agile

ITIL® and PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвани с разрешение на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited използвана с разрешение на AXELOS Limited. Всички права запазени.

25+ Лектори практикуващи своето портфолио в реална работна среда

25+ години опит в сферата образованието и обученията

25+ Индивидуални курсове за собствените ви нужди