Microsoft Copilot: practical use cases

Семинар – 4 часа

Представяне и ice breakers

Развитие на технологията, от VBA до LLM

Представяне на Microsoft Copilot – обща информация, интеграция с Office, примери за приложение

Основни generalist use cases за приложение в ежедневието

  • Outlook
  • Еxcel
  • PowerPoint

Hands on practice – групова работа на групи по интереси, концентрация върху PowerPoint, Excel, Outlook

breakout sessions, една група за всеки tool

Q&A и brainstorming как може да бъде приложен Copilot в ежедневието

Wrap up

  • обобщение на най-важното от семинара
  • споделяне на линкове и ресурси с ценна информация за ползване като частен потребител
  • за мениджъри с екипи – кратко смятане на financial case за приложение на Copilot при фирмата-клиент – разходи срещу добавена стойност
  • Съдържание в резерва – топ 5 най-ефикасни use cases за solo contributors / subject matter experts