ITIL е най-широко разпространеният подход към управлението на ИТ услуги в света. Този документ ще ви го представи в развитие от ITIL v1 до най-новата ITIL 4 .