PEOPLECERT exams – ITIL® and PRINCE2®

ЕДУГАМА Group е филиал на Акредитирана Организация за Обучение PEOPLECERT и като такава отговаря на изискванията на PEOPLECERT за осигуряване на ITIL® и PRINCE2® изпити.

Всички обучения, свързани с продукти на AXELOS се продават само със съответния официален изпит от PeopleCert

За да се регистрирате за изпит, пишете ни на exams@edugamagroup.com. Ние ще се свържем с вас и ще ви информираме за най-близката възможна дата за желания от вас изпит.

До изпит се допускат само кандидати, доказали преминаването на обучение в съответния курс.

Плащането за изпита трябва да бъде направено към EDUGAMA Group Ltd. най-малко 5 работни дни преди дата за явяване на изпита. Ще получите всички подробности по електронната поща, заедно с потвърждение на датата на изпита.

Промяната на датата на изпита е възможна най-малко 5 работни дни преди вече определената дата като това ще ви коства 50 Euro административна такса. При неявяване на заявената дата сумите за изпита не се възстановяват.

EDUGAMA Group предоставя всички съвременни методи за доставка на PeopleCert изпити. Ако решите да явите на изпит, ние можем да доставим вашия изпит по традиционен формат, базиран на хартия. Като алтернатива, можем да доставим също така изпита ви навсякъде, където пожелаете чрез PeopleCert Online Proctoring. Всичко, от което се нуждаете в този случай е компютър с камера и стабилна интернет връзка.

Сертифицирайте се
в EDUGAMA Group като PeopleCert Акредитирана Организация за Обучение

Сертифицирайте се  в учебна зала

Успехът по време на изпита е ключът към това да бъдете сертифициран. Явявайки се на изпит в EDUGAMA Group, която е PeopleCert акредитирана организация ние ви гарантираме,  че ще имате най-добра среда, в която да се съсредоточите и проведете теста си.

Традиционен начин за сертификация

Информация за изпитите:

PRINCE2 Foundation изпит

Продължителност 1 час. Нямате право да ползвате каквито и да е помощни материали по време на изпита, състоящ се от 60 въпроси с избираем отговор.

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

PRINCE2 Practitioner изпит

Продължителност: 2½ часа. Имате право да ползвате PRINCE2® учебните материали. Изпитът се състои се от 68 въпроса.

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

ITIL®4 Foundation изпит

Продължителност: 1 час. Нямате право да ползвате помощни материали по време на изпита. Изпитът се състои се от 40 въпроси с избираем отговор.

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

ITIL®4 Managing Professional Transition Module Certification изпит

  • 90 минути.  Нямате право да ползвате спомагателни материали по време на изпит.
  • Състои се от 40 въпроса с избираем отговор.
  • Необходими минимум верни отговори 28/40 – 70%

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време

ITIL®v3 Intermediate Exams: ITIL®v3 Service Strategy, ITIL®v3 Service Design, ITIL®v3 Service Transition, ITIL®v3 Service Operation, ITIL®v3 Continuing Service Improvement

Изпитът е с продължиелност 90 минути. Нямате право да ползвате спомагателни материали по време на изпита, състоящ се от 8 въпроса и сценарии с избираем отговор.

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време

itil
prince2

ITIL® and PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвани с разрешение на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited използвана с разрешение на AXELOS Limited. Всички права запазени.

25+ Лектори практикуващи своето портфолио в реална работна среда

25+ години опит в сферата образованието и обученията

25+ Индивидуални курсове за собствените ви нужди