PEOPLECERT изпити

ЕДУГАМА Group е Акредитирана Организация за Обучение на PEOPLECERT и като такава отговаря на изискванията на PEOPLECERT за осигуряване на ITIL® 4, PRINCE2®, PRINCE2 Agile® и PeopleCert SCRUM I и PeopleCert SCRUM II изпити.

Всички обучения, свързани с продукти на AXELOS се продават само със съответния официален изпит от PeopleCert

За да се регистрирате за изпит, пишете ни на exams@edugamagroup.com. Ние ще се свържем с вас и ще ви информираме за най-близката възможна дата за желания от вас изпит.

До изпит се допускат само кандидати, доказали преминаването на обучение в съответния курс.

Плащането за изпита трябва да бъде направено към EDUGAMA Group Ltd. най-малко 5 работни дни преди дата за явяване на изпита. Ще получите всички подробности по електронната поща, заедно с потвърждение на датата на изпита.

Промяната на датата на изпита е възможна най-малко 5 работни дни преди вече определената дата като това ще ви коства 50 Euro административна такса. При неявяване на заявената дата сумите за изпита не се възстановяват.

*Важно: Считано от 1-ви декември, 2023 всички кандидати са задължени да регистрират своите PeopleCert изпитни ваучери преди началото на обучението или най-късно през първия ден от неговото стартиране.

Сертифицирайте се
в EDUGAMA Group като PeopleCert Акредитирана Организация за Обучение

Сертифицирайте се навсякъде и по всяко време

Неотдавнашното избухване на коронавирус призова властите в много страни да предприемат мерки за ограничаване на разпространението му. PeopleCert предлага различни решения, за да осигури непрекъснатост на бизнеса и да осигури благосъстоянието на своите партньори и кандидати за покриване на изпити.

Можете да вземете изпита си от почти всяко място, което искате. Компютър, уеб камера и интернет връзка са всичко, от което се нуждаете, за да направите следващата стъпка в кариерата си и да се сертифицирате.

Начин за удостоверяване на знанията

Информация за изпитите:

ITIL® 4 Foundation изпит

Предварителни изисквания:

Няма предварителни изисквания за да се явите на ITIL4 Foundation сертификационен изпит.

ITIL® 4 Foundation изпитен формат:

• Изпитни въпроси с избираем отговор.

• 40 въпроса

• 26 точки, необходими за преминаване (от 40 налични) – 65%

• 60 мин. продължителност

• без право на ползване на допълнителна литература по време на изпита.

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време

ITIL® 4 Specialist CDS, ITIL® 4 Specialist DSV, ITIL® 4 Specialist HVIT, ITIL® 4 Specialist DPI, ITIL® 4 Strategist DPI or ITIL® 4 Leader DITS изпити

Предварителни изисквания:

Кандидатите трябва да имат взет ITIL® 4 Foundation сертификат и да са преминали официално обучение по ITIL® 4 Specialist – CDS, DSV, HVIT, DPI , ITIL4 Strategist DPI или ITIL® Leader DITS преди да заявят явяването си на сертификационният изпит.

• Изпитни въпроси с избираем отговор.

• 40 въпроса

• 28 точки, необходими за преминаване (от 40 налични) – 70%

• 90 мин. продължителност

• без право на ползване на допълнителна литература по време на изпита.

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време

ITIL®4 Managing Professional Transition Module Certification изпит

 • 90 минути.  Нямате право да ползвате спомагателни материали по време на изпит.
 • Състои се от 40 въпроса с избираем отговор.
 • Необходими минимум верни отговори 28/40 – 70%

* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време

PRINCE2 Foundation изпит

 • Предварителни изисквания:Няма предварителни изисквания за да се явите на PRINCE2® Foundation сертификационен изпит.Продължителност 1 час.Нямате право да ползвате каквито и да е помощни материали по време на изпита, състоящ се от 60 въпроси с избираем отговор.

  * Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

PRINCE2 Practitioner изпит

 • Продължителност: 2½ часа.Имате право да ползвате PRINCE2® учебните материали.Изпитът се състои се от 68 въпроса.* Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

PRINCE2 Agile® Foundation изпит

 • Предварителни изисквания:Няма предварителни изисквания за да се явите на PRINCE2® Agile Foundation сертификационен изпит.Формат на изпита:• Изпитни въпроси с избираем отговор.

  • 50 въпроси с минимум необходими верни отговори 55%

  • без право на ползване на допълнителна литература по време на изпита.

  * Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

PRINCE2 Agile® Practitioner изпит

 • Предварителни изисквания:Може да се явите на PRINCE2 Agile® Practitioner сертификация ако имате покрит някой от следните сертификати:• PRINCE2® Foundation (or higher)• PRINCE2 Agile® Foundation

  • Project Management Qualification® (PMQ)*

  • Certified Associate in Project Management® (CAPM)*

  • IPMA Levels A, B, C and D® (Certified Projects Director).

  Формат на изпита:

  • 50 въпроса

  • 30 верни 60%

  • 2:30ч. (150 minutes) продължителност

  • Може да ползвате PRINCE2 Agile® Guidance.

  Поради ситуацията на корона вирус от 13 април 2020 г. до 30 юни 2021 г. на участниците вече е разрешено да отпечатват PDF файлове за изпити и да използват PDF файлове или официални електронни книги на второ електронно устройство (преносими цифрови устройства като смартфони, таблети и лаптопи ) по време на изпита.

  * Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

SCRUM Master I and SCRUM Master II изпити

 • Предварителни изисквания:За PeopleCert Scrum Master I:Няма предварителни изисквания за да се явите на PeopleCert Scrum Master I сертификационен изпит.За PeopleCert Scrum Master II:

  Може да се явите на PeopleCert Scrum Master II сертификационен изпит ако вече сте взели успешно PeopleCert Scrum Master I сертификацията..

  Формат на изпита:

  Продължителност 60 минути, 40 въпроса с 70% минимум необходими верни отговори (28/40).

  Изпитни въпроси с избираем отговор.

  Начин на предоставяне:: онлайн с реален проктор

  * Ако английският не ви е роден език, ще ви бъде дадено 25% допълнително време.

PRINCE2 Agile
PRINCE2 Agile

ITIL® and PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвани с разрешение на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited използвана с разрешение на AXELOS Limited. Всички права запазени.

25+ Лектори практикуващи своето портфолио в реална работна среда

25+ години опит в сферата образованието и обученията

25+ Индивидуални курсове за собствените ви нужди