През 2023 г. PeopleCert стартира новата си програма за продължаващо професионално развитие, предназначена да ви помогне да останете в час с днешния конкурентен пазар на труда.

Това на практика означава, че от тази година сертификатите за най-добри световни практики ще се издават с дата на подновяване.

Кои сертификати ще изискват подновяване?

 Всички кандидати със сертификат PeopleCert Global Best Practice могат да изберат да го подновят в рамките на три години от датата на първоначалното сертифициране.

Сертификатите с възможност за подновяване след 3 години са следните:

Трябва ли да подновявате сертификата си?

 Всички кандидати със съответните Global Best Practice сертификати ще имат възможност да подновят сертификатите си в рамките на три години от датата на първоначалното сертифициране. Това означава:

  • Ако сте получили сертификат преди 30 юни 2020 г. : Имате възможност до 1 юли 2023 г. да изберете да подновите сертификата(ите) си, независимо от първоначалната дата на издаване.
  • Ако сте получили сертификат след юни 2020 г. : Ще имате възможност да подновите сертификата(ите) си в рамките на 3 години от първоначалната дата на издаване.

Датата на подновяване може да се види в профила ви в PeopleCert.

Кандидатите, които изберат да не подновяват сертификата си, ще продължат да бъдат включени в регистъра на успешно преминалите обучението (SCR) и в услугата за проверка на кандидатите, но в досието им ще бъде добавена бележка, че сертификатът им трябва да бъде подновен, за да съответства на настоящите изисквания за сертифициране.

Как можете да подновите сертификата си?

 Понастоящем има два начина за подновяване:

  • Повторно явяване на същия изпит: Можете да изберете да подновите сертификата си, като се явите отново на първоначалния изпит преди датата на подновяване.
  • Участие в допълнителни курсове и сертифициране: Можете да подновите сертификата си, като посетите друг курс и положите изпит в рамките на същия продуктов пакет преди датата на подновяване.

От март 2023 г. ще бъде наличен трети път за подновяване:

  • Събиране и регистриране на CPD точки: Ще можете да изберете да подновите сертификата си чрез събиране и регистриране на CPD точки. Скоро ще получите повече информация за този начин.

Настоящите абонати на MyAxelos могат да продължат да регистрират своите CPD точки, както досега.