Управление на конфликти

Курсът по Управление на конфликти ви учи как да се справяте с трудни разговори и да ги трансформирате в положителни резултати, като използвате техники за активно слушане, преговори и ангажираност. Избягването на конфликти може да изглежда като бързо решение, но в дългосрочен план може да навреди на взаимоотношенията. Затова управлението на конфликти може да ги заздрави.

„Управление на конфликти“ е организиран като работилница и използва реален случай на конфликт, за да покаже как да превърнете противниците си в сътрудници и постигнете обща цел.

През целия курс ще изследвате теоретичните и практическите аспекти на управлението на конфликти. Ще развиете необходимите компетенции, за да поддържате своята честност, докато строите здрави отношения с другите и работите за обща цел. Ще научите, че казването на истината, дори когато е трудно, е от съществено значение за постигане на успех, без да вредите на отношенията.

След като завършите курса, ще придобиете умения за ефективно управление на конфликти и подобряване на взаимоотношенията си, както в професионален, така и в личен план. Това е отлична възможност за всеки, който търси начини да подобри комуникационните си умения и уменията за справяне с конфликти.