Комуникационни умения за напреднали

Комуникационни умения за напреднали е програма за обучение, която се фокусира върху усъвършенстването на комуникационните умения на опитните служители в организациите. Целта на курса е да предостави на участниците конкретни стратегии и инструменти, които да им помогнат да постигнат по-голям успех и влияние в професионалната им дейност.

В рамките на курса „Комуникационни умения за напреднали“ , лекторът ще представи методи за създаване на правилната ментална настройка за стратегически разговори, които да помогнат на участниците да постигнат по-голям успех в професионалната си дейност. Те ще научат техники за задаване на висококачествени въпроси, използване на подходящ език на тялото и постигане на ангажимент при комуникация.

Освен това, участниците ще научат как да изразят своята стойност по ефективен начин, как да намалят недоразуменията при комуникацията, как да избират точните думи за изразяване на идеи и как да комуникират успешно в затруднени ситуации. Курсът е практически ориентиран и ще предостави на участниците възможности за упражнения и групови дискусии, като им предостави обратна връзка от треньора и колегите.

В края на курса, участниците ще имат по-голяма сигурност във възможностите си за комуникация, ще знаят как да се справят с трудни ситуации и ще могат да прилагат наученото в различни професионален контекст.