Бизнес комуникация

Бизнес комуникация е комплексен курс, предназначен да помогне на участниците да подобрят своите стратегии за комуникация на работното място. Той започва с признаването, че организациите са сложни, а ефективната комуникация в тях е от решаващо значение за успеха. Курсът е структуриран около седем ключови въпроса, които участниците трябва да зададат на себе си преди всеки голям проект или инициатива за промяна, като им помага да оценят комуникационната стратегия на организацията и да идентифицират потенциални пропуски.

Курсът „Бизнес комуникация“ подчертава, че уменията за бизнес комуникация не са вроден талант, а нещо, което може да се научи и практикува. Инструкторът предоставя практически стратегии за овладяване на комуникацията на работното място, включително техники за ефективно предаване на съобщения, справяне с комуникационни предизвикателства с колеги и ръководители и справяне със сложни ситуации, като прекъсвания, критични коментари и междукорпоративна комуникация.

Курсът „Бизнес комуникация“ предоставя и реални сценарии, които илюстрират как седемте ключови въпроса се прилагат в различни организации с различни размери, местоположения и функции. Към края на курса участниците ще имат уменията, необходими за подобряване на вътрешните и външните стратегии за комуникация в техните компании. Те ще включват набор от практически техники, включително как да използват ефективен език, език на тялото и тон, за да предадат ясно и уверено своето съобщение. Освен това участниците ще научат как да реагират на обратна връзка по конструктивен начин, как да комуникират със своите колеги и как да се справят с трудни ситуации лесно. Курсът е силно интерактивен, като осигурява възможност за участниците да практикуват своите умения за комуникация чрез групови дискусии, упражнения и обратна връзка от инструктора и участниците.