Епизод 10: Хората обръщат все повече внимание на личностното развитие

Историята на Мая Христова и историята на ИТ сертифицирането в [...]