Животът не е онлайн, но светът преминава онлайн поради Coronavirus.

С продължаването на усилията за контрол на разпространението на COVID-19, всички курсове на ЕДУГАМА ГРУП се преобразуват в обучения в онлайн класната стая водени от реален инструктор. (Виртуални, водени от инструктор обучения)