Обучения Юли Август Септември Октомври Ноември Декември
ITIL® 4 Foundation 20 – 22   03-05 07-09 04-06 02-04
ITIL® 4 Managing Professional Transition 06-15   07-11 12-16 09-13 07-11
Project Management Fundamentals 20-22   14-16   11-13  
PMP Exam Preparation       19-23   14-18
Managing Project Quality   26-28     18-20  
Managing Complex Projects     23-25     11-13
Managing Organizational Change       21-23    
Decision Making 29-31     28-30    
PRINCE2 2017® Foundation   03-05   05-07    
PRINCE2 2017® Practitioner   06-07   08-09    
PRINCE2 Agile™ Foundation     07-09   02-04  
PRINCE2 Agile™ Practitioner     10-11   05-06  
Advanced Leadership Skills and Emotional Intelligence     14-16     09-11
Leadership Skills for Non-Managers       05-07 04-06  
Leadership Skills for Managers     23-25   23-25  
Communicating Strategically   23-24 22-23     14-16
Negotiation Skills     29-30 29-30    
The practical course of action on how to influence others     17 15 19 10
The famous presentation skill – broken down     24-25 22-23 26-27  
Survive the challenging conversations 23   16 16 20 11
Sharp your political game in your company     21 19 23 14
Principles of Business Analysis     16-18   18-20  
Agile Business Analysis       21-23   14-16
Scrum Master Certification Preparation     28-30   25-27  
Lean Six Sigma Green Belt       19-23   14-18
Lean Six Sigma Black Belt         16-20  
Train the trainer skills       22-23    
itil
prince2

ITIL® and PRINCE2® са регистрирани търговски марки на AXELOS Limited, използвани с разрешение на AXELOS Limited. Swirl logo™ е търговска марка на AXELOS Limited използвана с разрешение на AXELOS Limited. Всички права запазени.

25+ Лектори практикуващи своето портфолио в реална работна среда

25+ години опит в сферата образованието и обученията

25+ Индивидуални курсове за собствените ви нужди